Aktualności LSO

V Krakowskie Forum Karnistyczne

9 czerwca 2017 roku w Krakowie w połączonej auli A i B Centrum Dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33A odbyło się V Krakowskie Forum Karnistyczne. Tematem edycji było prokonstytucyjne stosowanie […]

Aktualności LSO

Relacja z Walnego Zebrania w tygodniku Angora.

Obszerną relację z naszego Walnego Zabrania Członków zamieścił red. Paweł Pluta w 24 numerze tygodnika Angora z 11 czerwca 2017 r. Oprócz przytoczenia uchwały wieńczącej Walne Zebranie, autor relacji zacytował obszerne wypowiedzi uczestników obrad, min. […]

Aktualności LSO

Światełko w tunelu – echa Walnego Zebrania.

Nie ustają komentarze w środowisku prawników, wywołane pierwszym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”. Charakter zrodzonych refleksji utwierdza w przekonaniu, iż należy odtrąbić sukces zarówno samej idei powstania stowarzyszenia, jak i owego spotkania. […]