Zebranie zarządu w dniu 12 lipca 2017 roku

W dniu 12 lipca 2017 roku odbyło się kolejne zebranie zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

Członkowie zarządu z aprobatą przyjęli informację o zakończeniu przygotowań do złożenia akcesji naszego stowarzyszenia do Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów MEDEL.

Ponadto sfinalizowane zostały działania zmierzające do przystąpienia do Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, które decyzję w tym zakresie podejmie na posiedzeniu plenarnym w dniu 6 września 2017 r.

Członkowie zarządu zapoznali się również ze sprawozdaniem Pana prok. Jacka Kaucza z  przebiegu konferencji o cyberprzestępczości, której współorganizatorem było Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”. Pan prok. Krzysztof Parchimowicz brał udział w konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Bronisława Geremka. Poinformował, iż tematem wiodącym była praworządność a społeczeństwo i gospodarka. W pierwszej części konferencji Pani Cherie Blair zaprezentowała raport zatytułowany „Kryzys konstytucyjny w Polsce, implikacje dla porządku prawnego, demokracji, praw obywatelskich i lokowania inwestycji zagranicznych”, kolejna była kontynuowana w formie dwóch paneli:  „Niezależność sądownictwa a wiarygodność systemu prawnego w Polsce”, „Klimat i bezpieczeństwo prawne dla inwestycji zagranicznych w Polsce”. Nasz przedstawiciel poinformował, że w konferencji wzięli udział, m.in. prof. Jerzy Stępień, prof. Piotr Kardas, prof. Marcin Matczak, Danuta Przywara i inni znamienici goście.

Zarząd zainteresował się również trudną sytuacją kadrową urzędników i innych pracowników prokuratury. Niskie wynagrodzenia i brak stabilizacji kadrowej to główne bolączki tej grupy zawodowej. Zarząd zamierza, po uprzednim uzyskaniu stosownych informacji, podjąć działania w tym zakresie, mając świadomość wzajemnej zawodowej zależności pomiędzy urzędnikami a prokuratorami.

Kontynuowane jest zbieranie danych o prokuratorach, którzy przez okres wielu miesięcy pozbawieni byli środków finansowych do życia i ubezpieczeń społecznych z uwagi na  decyzje Prokuratora Generalnego odmawiające im przeniesienia w stan spoczynku. Fakt, że sytuacja ta została prawnie uregulowana, nie zwalnia nas od monitorowania tej jakże bulwersującej sprawy, która w wielu aspektach może być rozpatrywana jako przejaw naruszania praw pracowniczych.

Cieszy nas, że przystępują nowi członkowie do naszego stowarzyszenia, na posiedzeniu zarządu przyjęliśmy kolejnych prokuratorów. Jest już nas 162 osoby.

Podczas spotkania Zarządu dyskutowano na temat zespołów merytorycznych, w szczególności rozpoczęcia przez nich pracy po okresie wakacyjnym.

Dlatego też ponownie zwracamy się do Państwa o zgłaszanie się do zespołów poprzez e-maila Stowarzyszenia lexsuperomnia@gmail.com.

Państwa decyzje pozwolą na ukonstytuowanie się proponowanych przez nas zespołów i rozpoczęcie merytorycznej pracy.

Życzymy spokojnego, wakacyjnego wypoczynku!

 Zarząd Stowarzyszenia Lex Super Omnia.