Zebranie zarządu w dniu 4 września 2017 r.

W dniu 4 września 2017 r. odbyło się trzynaste posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”.
W związku z przedłożeniem kolejnych deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia podjęto uchwałę w przedmiocie nabycia członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu przez kolejnych sześciu prokuratorów. Omówiono sytuację finansową i stan zaawansowania wpłat rocznych składek członkowskich. Ponadto poruszony został temat podjęcia dalszych działań w celu formalnego nawiązania bezpośredniej współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Sędziów i Prokuratorów MEDEL. Omówiono wyjazd przedstawicieli Stowarzyszenia do Brna w dniach 12 -13 września 2017 r. na spotkanie z przedstawicielami Unii Czeskich Prokuratorów.
Dodatkowo ustalono harmonogram dalszej aktywności stowarzyszenia z udziałem naszych członków w zespołach merytorycznych.
Na zakończenie zebrania odbyła się krótka dyskusja na temat zorganizowania spotkania z członkami stowarzyszenia celem omówienia zagadnień związanych z funkcjonowaniem prokuratury. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane członkom stowarzyszenia drogą mailową.