Posiedzenie zarządu w dniu 4 października 2017 r.

W dniu 4 października 2017 r. odbyło się piętnaste posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, w którego toku podjęto uchwałę o przyjęciu kolejnych prokuratorów w poczet członków Stowarzyszenia. Prok. Krzysztof Parchimowicz złożył sprawozdanie z przebiegu spotkania z przedstawicielami Unii Czeskich Prokuratorów, które odbyło się w Brnie w dniach 12 -13 września 2017 r. oraz przedstawił przygotowania do wizyty przedstawicieli Komisji Weneckiej w Polsce. Omówiono działania podjęte w celu przygotowania spotkania integracyjnego członków Stowarzyszenia. Ponadto zarząd podjął uchwałę wyrażającą poparcie stanowiska Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury z dnia 20 września 2017 r. w zakresie wynagrodzeń pracowników prokuratury. Odbyła się dyskusja na temat bieżących działań zarządu, między innymi dotyczących funkcjonowania internetowej grupy dyskusyjnej dla członków Stowarzyszenia oraz zespołów merytorycznych.