Aktualności LSO

Krakowscy sędziowie: „Przyjęcie ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa w proponowanym kształcie będzie oznaczało wyjście Polski z kręgu zachodniej kultury prawnej”

Przedstawiamy treść podjętej 4 grudnia 2017 roku uchwały obradujących wspólnie zebrań sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie i Sądu Rejonowego w Myślenicach. W zwołanym zgromadzeniu brali udział sędziowie wskazanych sądów oraz w charakterze jedynie […]