Aktualności LSO

Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wobec zaleceń Prokuratora Krajowego I Zastępcy Prokuratora Generalnego skierowanych 16 grudnia 2019 r. do Prokuratorów Regionalnych i Naczelników Wydziałów Zamiejscowych Prokuratury Krajowej

Warszawa, 19 grudnia 2019 roku Prokuratura jako organ ustawowo zobowiązany do stania na straży praworządności musi reagować na próby dezorganizacji polskiego demokratycznego systemu wymiaru sprawiedliwości. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex super omnia podziela to i tylko to stwierdzenie, zawarte w piśmie Prokuratora Krajowego Pierwszego Zastępcy […]

Aktualności LSO

Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia dotyczące proponowanych zmian w ustawie o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

 Warszawa, dnia 18 grudnia 2019 roku „Po doświadczeniach totalitarnych rządów nie budzi wątpliwości, że nawet demokratycznie wybrany parlament nie ma kompetencji do podejmowania rozstrzygnięć, które byłyby sprzeczne z ustawą zasadniczą, także wtedy, gdy ich uzasadnieniem […]

Aktualności LSO

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wobec uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokurator Justyny Brzozowskiej

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z wielkim zaskoczeniem przyjął uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie Justyny Brzozowskiej za czyn określony w art. 231 kk związany z wydaną przez nią w 2015 roku decyzją procesową o odmowie wszczęcia śledztwa w jednej ze […]