Aktualności LSO

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia dotyczące polecenia Prokuratora Krajowego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie prowadzenia i nadzorowania postępowań związanych z protestami społecznymi

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, kierując się celami statutowymi, opisanymi w treści § 6 Statutu Stowarzyszenia, a w szczególności dążąc do zapewnienia prokuratorom podmiotowości, niezależności i autonomii w podejmowaniu decyzji oraz przeciwdziałając wszelkim przejawom niezgodnego z […]

Aktualności LSO

Nasz raport w mediach

Dzisiaj, tj. 6 października 2020 r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której członkowie zarządu naszego Stowarzyszenia – prokuratorzy Katarzyna Kwiatkowska, Jarosław Onyszczuk i Jacek Bilewicz zaprezentowali trzeci raport na temat stanu prokuratury. Tegoroczny raport pt. […]