Aktualności LSO

Międzynarodowy Dzień Solidarności Międzyludzkiej

Począwszy od roku 2006, dnia 20 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Solidarności Międzyludzkiej, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogóle ONZ. Łączy nas praworządność – to hasło ma obecnie wielką moc i niebagatelne znaczenie. Świat wokół nas zmienił […]

Aktualności LSO

Wirus w prokuraturze

Słowo wirus odmieniane jest obecnie przez wszystkie przypadki, zaś szalejąca od wiosny pandemia covid 19 pokazuje w sposób wyraźny, jak dotkliwie każdy wirus może wpływać na nasze codzienne życie, plany oraz zamierzenia. W tych uwarunkowaniach […]

Aktualności LSO

Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wobec uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Igora Tuleyi

Członkowie Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z wielką dezaprobatą przyjęli uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi za czyn określony w art. […]

Aktualności LSO

Apel sędziów i prokuratorów do Komisji Europejskiej

Drogie Koleżanki i Koledzy! Od 5 lat trwa proces niszczenia sytemu prawa w Polsce. Sytuacja pogarsza się z każdym miesiącem. Polskie władze otwarcie kontynuują proces niszczenia i zastraszania sędziów i prokuratorów, którzy bronią porządku prawnego […]

Aktualności LSO

Wzajemne inspiracje i zagadka nieśmiertelności

Na początku października tego roku, z chwilą zaprzysiężenia zrekonstruowanego rządu Mateusza Morawieckiego powołano nowego wicepremiera, który objął przywództwo nad Komitetem Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. W jego skład weszli ministrowie: obrony, […]

Aktualności LSO

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia dotyczące polecenia Prokuratora Krajowego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie prowadzenia i nadzorowania postępowań związanych z protestami społecznymi

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, kierując się celami statutowymi, opisanymi w treści § 6 Statutu Stowarzyszenia, a w szczególności dążąc do zapewnienia prokuratorom podmiotowości, niezależności i autonomii w podejmowaniu decyzji oraz przeciwdziałając wszelkim przejawom niezgodnego z […]