Aktualności LSO

Odeszła Pani prokurator Beata Mik

Wczoraj w nocy odeszła nasza koleżanka Beata Mik, Prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku. Jeszcze niewiele ponad cztery lata temu spotykaliśmy ją w pracy. Zawsze aktywna, skoncentrowana na pracy i bardzo, bardzo mądra. Znaliśmy Ją […]

Aktualności LSO

Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie inicjatywy zmian przepisów prawa, wywołanej stanem zagrożenia epidemicznego

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wobec wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego, wdrożonych ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji państwowych, Poczty Polskiej, zarządzonej wobec dużej grupy obywateli kwarantanny, zapowiadanymi ograniczeniami w zakresie funkcjonowania aresztów śledczych i innych jednostek […]

Aktualności LSO

Sprawozdanie z posiedzenia połączonego składu Komisji Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z dnia 3 marca 2020 roku oraz wysłuchania publicznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i niektórych innych ustaw z dnia 5 marca 2020 roku

Stowarzyszenie Lex Super Omnia z dużym entuzjazmem odbiera inicjatywę legislacyjną Senatu RP dotyczącą prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i niektórych innych ustaw (druk nr 50). Projekt ten zawiera wiele […]

Aktualności LSO

„Kowal zawinił, a Cygana powiesili”

Nikt zapewne nie spodziewał się, że początek 2020 roku przyniesie obnażenie intencji zmian zachodzących w wymiarze sprawiedliwości, a wcześniej w prokuraturze, mimo, że wszyscy mieli świadomość rzeczywistych celów ich wprowadzania. Dotychczas jednak inicjatorzy tzw. reform […]