Aktualności LSO

Memorandum w sprawie prawa obywatela do sądu

Warszawa, 7 lipca 2021r. My obywatelki i obywatele wykonujący prawnicze zawody zaufania publicznego stanowczoprzypominamy, że Konstytucja RP i traktaty europejskie stanowią, że każdy ma prawo do sprawiedliwego ijawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, […]