Aktualności LSO

Pomoc dla uchodźców z Afganistanu

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia przyłączyło się do prowadzonej przez sędziów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Sędziów Iustitia akcji pomocy prawnikom ewakuowanym przez polskie władze z Afganistanu. W tej grupie składającej się przede wszystkim z kobiet, są głównie […]

Aktualności LSO

Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez prokuratora

Przepis art. 103 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 66) regulujący kwestię dodatkowego zatrudnienia prokuratora zarówno w doktrynie, jak i dotychczasowej praktyce nie wzbudzał większych […]

Aktualności LSO

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 2 października 2021 roku w przedmiocie nasilenia represji wobec niezależnych oskarżycieli publicznych

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” od chwili swego powstania wielokrotnie krytykowało podejmowane przez kierownictwo prokuratury działania wobec prokuratorów wyrażających negatywne uwagi odnośnie obecnego modelu funkcjonowania prokuratury. Działania te od początku tego roku kierownictwo prokuratury intensyfikuje, […]

Aktualności LSO

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 2 października 2021 roku w sprawie sytuacji materialnej urzędników i innych pracowników prokuratury

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia dążąc w swojej działalności do jakościowych i systemowych zmian ustroju prokuratury, w pełni dostrzega konieczność poprawy warunków pracy urzędników i innych pracowników prokuratury, a w szczególności znaczącego zwiększenia poziomu ich […]

Aktualności LSO

Gratulacje dla Pani prok. Ewy Wrzosek!

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance, Pani prok. Ewie Wrzosek, która została laureatką XIV edycji nagrody im. Edwarda Wende. Nagroda ta jest przyznawana osobom, które wyróżniają się na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej oraz promocji idei […]