Aktualności LSO

Sprzeciw KOS wobec działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych skierowanych przeciwko Sędziom Ewie Maciejewskiej i Igorowi Tulei

Komitet Obrony Sprawiedliwości wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych skierowanych przeciwko Sędziom Ewie Maciejewskiej i Igorowi Tulei. Wzywanie Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei do złożenia oświadczeń dotyczących możliwego ekscesu orzeczniczego […]

Aktualności LSO

Uchwała zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z 12 grudnia 2018 r. dotycząca sytuacji materialnej urzędników i innych pracowników prokuratury

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją i statusem materialnym urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i popiera ich słuszne postulaty płacowe. Ilość i charakter wpływających do prokuratur spraw wymusza wykonywanie […]

Aktualności LSO

Kolejne spotkanie w cyklu „Kafejka Prawna”

Warszawska Kafejka Prawna Prosto o Prawie serdecznie zaprasza na spotkanie z sędzią Arkiem Krupą „Togą i pędzelkiem” w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 w Kawiarni-Księgarni Radio i Telewizja przy ul. Andersa 29 […]

Aktualności LSO

Apel KOS do organów władzy publicznej o powstrzymanie się od wszelkich działań mających na celu powoływanie, dopuszczanie do orzekania i wskazywanie kandydatów na sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych i administracyjnych do czasu rozstrzygnięcia sprawy przed TSUE w związku z pytaniami prawnymi NSA

W związku z poważnymi wątpliwościami, dotyczącymi zarówno ważności konkursu na stanowiska sędziów w Sądzie Najwyższym, jak i prawidłowości wyboru i legalności działania Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS, mając na względzie dobro wymiaru […]