Aktualności LSO

Sprawozdanie z posiedzenia połączonego składu Komisji Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z dnia 3 marca 2020 roku oraz wysłuchania publicznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i niektórych innych ustaw z dnia 5 marca 2020 roku

Stowarzyszenie Lex Super Omnia z dużym entuzjazmem odbiera inicjatywę legislacyjną Senatu RP dotyczącą prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i niektórych innych ustaw (druk nr 50). Projekt ten zawiera wiele […]

Aktualności LSO

„Kowal zawinił, a Cygana powiesili”

Nikt zapewne nie spodziewał się, że początek 2020 roku przyniesie obnażenie intencji zmian zachodzących w wymiarze sprawiedliwości, a wcześniej w prokuraturze, mimo, że wszyscy mieli świadomość rzeczywistych celów ich wprowadzania. Dotychczas jednak inicjatorzy tzw. reform […]

Aktualności LSO

Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” wobec działań rzecznika dyscyplinarnego w związku z udziałem prokuratorów w Marszu 1000 Tóg

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec zainicjowania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla warszawskiego okręgu regionalnego prokurator Małgorzatę Ziółkowską-Siwczyk przewidzianego w art. 154 § 1 Prawa o prokuraturze wstępnego postępowania zmierzającego […]

Aktualności LSO

Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wobec zaleceń Prokuratora Krajowego I Zastępcy Prokuratora Generalnego skierowanych 16 grudnia 2019 r. do Prokuratorów Regionalnych i Naczelników Wydziałów Zamiejscowych Prokuratury Krajowej

Warszawa, 19 grudnia 2019 roku Prokuratura jako organ ustawowo zobowiązany do stania na straży praworządności musi reagować na próby dezorganizacji polskiego demokratycznego systemu wymiaru sprawiedliwości. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex super omnia podziela to i tylko to stwierdzenie, zawarte w piśmie Prokuratora Krajowego Pierwszego Zastępcy […]