Aktualności LSO

Wzajemne inspiracje i zagadka nieśmiertelności

Na początku października tego roku, z chwilą zaprzysiężenia zrekonstruowanego rządu Mateusza Morawieckiego powołano nowego wicepremiera, który objął przywództwo nad Komitetem Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. W jego skład weszli ministrowie: obrony, […]

Aktualności LSO

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia dotyczące polecenia Prokuratora Krajowego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie prowadzenia i nadzorowania postępowań związanych z protestami społecznymi

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, kierując się celami statutowymi, opisanymi w treści § 6 Statutu Stowarzyszenia, a w szczególności dążąc do zapewnienia prokuratorom podmiotowości, niezależności i autonomii w podejmowaniu decyzji oraz przeciwdziałając wszelkim przejawom niezgodnego z […]

Aktualności LSO

Nasz raport w mediach

Dzisiaj, tj. 6 października 2020 r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której członkowie zarządu naszego Stowarzyszenia – prokuratorzy Katarzyna Kwiatkowska, Jarosław Onyszczuk i Jacek Bilewicz zaprezentowali trzeci raport na temat stanu prokuratury. Tegoroczny raport pt. […]

Aktualności LSO

Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia dotyczące planowanego zamrożenia w roku 2021 wynagrodzeń pracowników prokuratury

Stowarzyszenie Prokuratorów LEX SUPER OMNIA, odwołując się do swych uprzednich uchwał, dotyczących sytuacji materialnej urzędników i innych pracowników prokuratury, w dalszym ciągu podtrzymuje zdecydowane, krytyczne stanowisko wobec braku realnych działań kierownictwa Prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawicieli […]