Aktualności LSO

Lex Super Omnia na II Kongresie Prawników Polskich w Poznaniu

W II Kongresie Prawników Polskich w Poznaniu 1 czerwca 2019 r. co prawda wzięło udział tylko 25 prokuratorów, w zdecydowanej większości członków Stowarzyszenia Lex Super Omnia, jednak nasza obecność została zauważona dzięki udziałowi prok. Jarosława […]

Aktualności LSO

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lex Super Omnia” z 17 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia aprobaty wobec stanowiska Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie z 15 maja 2019 r. dot. problemów w funkcjonowaniu prokuratury, w szczególności warunków pracy i płacy urzędników, złej sytuacji kadrowej i ograniczania niezależności prokuratorów.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” z aprobatą przyjmuje stanowisko Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie wyrażone dnia 15 maja 2019 r., a dotyczące problemów w funkcjonowaniu prokuratury, w szczególności warunków pracy i płacy urzędników, […]

Aktualności LSO

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z 17 maja 2019 r. w sprawie wezwania prokuratorów sprawujących funkcje w prokuraturze do rezygnacji ze swoich funkcji

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” apeluje do wszystkich osób sprawujących funkcje na różnych szczeblach jednostek organizacyjnych prokuratury, w szczególności zaś do tych kierowników jednostek, którzy nie wyzbyli się szacunku dla idei praworządności oraz zasad funkcjonowania […]

Aktualności LSO

Zaproszenie na debatę na temat Krajowej Rady Sądownictwa

Uczelnia Łazarskiego jako organizator zaprasza dnia 29 maja 2019 r. na debatę pt. „Krajowa Rada Sądownictwa jako strażnik niezawisłości sędziowskiej – 30 lat refleksji i doświadczeń”, która odbędzie się w Sądzie Najwyższym w Warszawie, w […]

Aktualności LSO

III Śląskie Forum Karnoprocesowe

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” objęło patronatem honorowym III  Śląskie Forum Karnoprocesowe, w ramach którego  w dniu 23 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 B […]

Aktualności LSO

Opinia Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”na temat projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2019 roku zmieniającego Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

W związku z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2019 roku zmieniającego Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, po przeanalizowaniu treści wskazanego aktu normatywnego przedstawia następujące […]