Aktualności LSO

#MuremZaProkuratorEwąWrzosek

Ponad 200 osób – prokuratorów, sędziów i adwokatów – wyraziło swoją solidarność z Panią Prokurator Ewą Wrzosek, biorąc udział w akcji #MuremZaProkuratorEwąWrzosek i przysyłając swoje zdjęcia. Dziękujemy!

Aktualności LSO

#LSOnazdrowie

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia wspiera pracowników służby zdrowia walczących z epidemią COVID-19 w Polsce! Przyłączamy się do zbiórki zorganizowanej przez Fundację Patrz Sercem, która zbiera środki finansowe na zakup maseczek, środków do dezynfekcji oraz […]

Aktualności LSO

Dokumenty opracowane przez Radę Europy oraz Światową Organizację Zdrowia, dotyczące sposobu postępowania z osobami pozbawionymi wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w związku z pandemią COVID-19

Na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonującego funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przedstawiamy dokumenty opracowane przez Radę Europy oraz Światową Organizację Zdrowia, dotyczące sposobu postępowania z osobami pozbawionymi wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w […]

Aktualności LSO

Oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z przykrością przyjął informację o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia prokuratora Krzysztofa Parchimowicza – inicjatora i jednego z założycieli Stowarzyszenia, niezależnego prokuratora, niestrudzonego i odważnego rzecznika dążeń na […]