Legislacja

Prace legislacyjne – prace nad nową redakcją art. 209 kk.

Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy Kodeks karny w zakresie czynu zabronionego stypizowanego w art. 209 kk. Projektowane zmiany inaczej niż dotychczas konstruują odpowiedzialność w tym zakresie. Przede wszystkim penalizuje się uchylanie od wykonania obowiązku […]