nie pokazuj na głównej

Zebranie zarządu w dniu 4 września 2017 r.

W dniu 4 września 2017 r. odbyło się trzynaste posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”. W związku z przedłożeniem kolejnych deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia podjęto uchwałę w przedmiocie nabycia członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu przez […]

Aktualności LSO

Opinia o projekcie ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o Sądzie Najwyższym

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” przedstawia krytyczną ocenę poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym  (druk 1727). W ocenie Stowarzyszenia reprezentującego środowisko prokuratorskie, mające wśród swoich celów  wspieranie działań podejmowanych dla urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego,  […]

Aktualności LSO

Zebranie zarządu w dniu 12 lipca 2017 roku

W dniu 12 lipca 2017 roku odbyło się kolejne zebranie zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”. Członkowie zarządu z aprobatą przyjęli informację o zakończeniu przygotowań do złożenia akcesji naszego stowarzyszenia do Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów i […]

Aktualności LSO

Zebranie zarządu w dniu 12 czerwca 2017 roku

W dniu 12 czerwca 2017 roku odbyło się pierwsze zebranie zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” w rozszerzonym składzie, wybranym podczas Walnego Zebrania Członków. W pierwszej kolejności ustalono zasady organizacji pracy zarządu, mając na względzie […]

Aktualności LSO

Uchwała w sprawie trybu uiszczenia składki członkowskiej

Uchwała nr 18/11/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” w sprawie ustalenia trybu uiszczania składki członkowskiej. Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, działając na podstawie § 34 statutu uchwala co […]