Członkiem Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”  może być asesor, prokurator powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, a także prokurator Instytutu Pamięci Narodowej oraz prokurator w stanie spoczynku.

Warunkiem nabycia członkostwa jest złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i wyrażenie gotowości uiszczania składek członkowskich.
Decyzję w przedmiocie nabycia członkostwa zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

Zapraszamy Państwa do pobierania formularzy deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i przekazywania ich na ręce zarządu osobiście lub pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia:

03-329 Warszawa, ul. Balkonowa 3 m. 7

z dopiskiem „Katarzyna Kwiatkowska”

Formularz deklaracji przystąpienia można pobrać tutaj: deklaracja przystąpienia.