Uchwała nr 36/15/2017 z dnia 4 października 2017 r. zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” w sprawie poparcia części uchwały Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury z 20 września 2017 r.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” jako organizacja zrzeszająca prokuratorów dostrzega olbrzymi problem, jaki wiąże się z niskim poziomem wynagrodzeń urzędników oraz pracowników administracji prokuratury, bez których nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie tej instytucji, a przede wszystkim rozpoznawanie codziennych spraw obywateli.
Mamy świadomość, jak ważne z punktu widzenia realizacji naszych obowiązków jest codzienne wsparcie pracowników prokuratury wykonujących swoje zadania z bardzo dużym zaangażowaniem oraz poświęceniem.
Nie możemy zatem zaakceptować sytuacji, w której ich wynagrodzenia od wielu lat nie są waloryzowane i w chwili obecnej znajdują się na tak niskim poziomie, że nie pozwalają na normalne egzystowanie. Z tego powodu z jednostek prokuratury odchodzą najbardziej doświadczeni urzędnicy, zaś powstające braki kadrowe nie są uzupełniane. Wynika to z faktu, iż warunki pracy w prokuraturach, a przede wszystkim proponowane wynagrodzenia nie są atrakcyjne dla młodych ludzi pojawiających się na rynku pracy.
Dlatego też Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” popiera uchwałę z dnia 20 września 2017 roku Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w sprawie projektu ustawy o modernizacji prokuratury oraz budżetu na rok 2018 w zakresie, w jakim postuluje ona zwiększenie wynagrodzeń pionu wspomagającego prokuratorów, a przede wszystkim pracowników jednostek najniższych szczebli, gdzie wynagrodzenia w sposób znaczący odbiegają od wysokości średniej płacy w gospodarce w I kwartale 2017 roku, do której odwołano się w treści uchwały.
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” zauważa, iż pomimo niezwykle dobrego stanu budżetu państwa, a także transferów finansowych dokonywanych na rzecz różnych grup zawodowych, czy tworzenia funduszy nagrodowych i przekazywania wysokich nagród prokuratorom za realizację swoich normalnych obowiązków, obecne władze Prokuratury nie podjęły dotąd żadnych działań, które zmierzałyby do poprawienia sytuacji finansowej kadry wspomagającej.
Wyrażamy nadzieję, iż w najbliższym czasie sytuacja ulegnie radykalnej zmianie, a pracownicy prokuratury doczekają się znaczących zmian w sferze ich wynagrodzeń, na które obiektywnie zasługują.

Zarząd
Stowarzyszenia Prokuratorów
„Lex Super Omnia”