Aktualności LSO

Czynności pozakarne prokuratora – postulaty de lege ferenda

W aktualnym stanie prawnym najogólniej ujmując prokurator posiada bardzo szerokie  uprawnienia na płaszczyźnie kilku procedur. W obszarze działalności cywilnej może ingerować w postępowaniach procesowych, nieprocesowych, egzekucyjnych, nieletnich, rodzinnych. Posiada również bardzo silną pozycję (możliwość skorzystania […]

Aktualności LSO

Kolejna Kafejka Prawna w środę 21 listopada 2018 r., godz. 18.00

W imieniu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach warszawskiej Kafejki Prawnej PROSTO o PRAWIE. Spotkanie z sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie Piotrem Gąciarkiem – „Sędziowie po godzinach” odbędzie […]

Aktualności LSO

Niepokorni Niepodległej

Prokuratorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Lex Super Omnia w środę 14 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 wpiszą uroczyście dedykację do księgi pamiątkowej, wyłożonej w holu Sądu Najwyższego z okazji jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski i Sądu […]