Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

26 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, zwołane zgodnie z paragrafem 21 ust. 2 statutu stowarzyszenia na wniosek ponad jednej piątej członków stowarzyszenia.

Impulsem dla wnioskodawców stało się przedstawienie zarzutów dyscyplinarnych członkom zarządu stowarzyszenia w związku z opublikowanym na naszej stronie internetowej stanowiskiem „w sprawie instrumentalnego podejmowania śledztw”. Znaczna grupa członków stowarzyszenia uznała za konieczne wyrażenie wsparcia dla obwinionych prokuratorów, uznając, że zakwestionowane przez rzecznika dyscyplinarnego stanowisko zostało opublikowane w imieniu stowarzyszenia, a nie tylko członków zarządu. Wnioskowano ponadto o podjęcie uchwały wyrażającej dezaprobatę dla działań podejmowanych przez kierownictwo prokuratury wobec członków zarządu stowarzyszenia.

Na dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, pomimo niesprzyjającej pogody i trwających ferii zimowych, przybyło z całej Polski 124 prokuratorów.

W wyniku burzliwej i konstruktywnej dyskusji podjęliśmy trzy ważne uchwały: