17 lutego 2020 r. godz. 11.00

17 lutego 2020 r. godz. 11.00. Sąd dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym;
posiedzenie w sprawie prok. Wojciecha Sadrakuły, prokuratora Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku w przedmiocie odwołania od kary upomnienia wymierzonej przez Prokuratora Krajowego za uchybienie godności urzędu prokuratora poprzez niezgłoszenie dodatkowej działalnością w postaci udziału w 2016 roku w posiedzeniu komisji ustawodawczej Sejmu, na którym rozpatrywano projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.