Dokumenty opracowane przez Radę Europy oraz Światową Organizację Zdrowia, dotyczące sposobu postępowania z osobami pozbawionymi wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w związku z pandemią COVID-19

Na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonującego funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przedstawiamy dokumenty opracowane przez Radę Europy oraz Światową Organizację Zdrowia, dotyczące sposobu postępowania z osobami pozbawionymi wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w związku z pandemią choroby koronawirusowej (COVID-19):

„ Zbiór zasad Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) dotyczących postępowania z osobami pozbawionymi wolności w kontekście pandemii choroby koronawirusowej (COVID-19)

oraz „ Przygotowanie, zapobieganie i kontrola C0VID-19 w zakładach karnych i innych miejscach pozbawienia wolności. Tymczasowe wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”