Podziękowania dla Pani Profesor Małgorzaty Gersdorf, Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

Pani
Profesor Małgorzacie Gersdorf
Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

za wierność przyrzeczeniu sędziowskiemu, stanie na straży Konstytucji oraz autorytetu Sądu Najwyższego, służbę dla dobra wspólnego i pomyślność Wszystkich Obywateli, lata służby prawu, praworządności, za godność i szacunek, wiarę w to, że prawo i przyzwoitość są zasadami, dla których warto dbać o poziom debaty publicznej, jakości i umiejętność stosowania prawa w praktyce,
za piastowanie funkcji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”
dziękują.