23 września 2020 r. godz. 11.00

23 września 2020 r. o godz. 11.00 przed Sądem Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym odbędzie się rozprawa przeciwko prokurator Katarzynie Gembalczyk, członkini zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, obwinionej o uchybienie godności urzędu prokuratora poprzez opublikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia komunikatu pt. „Stanowisko w sprawie instrumentalnego podejmowania śledztw“; podczas rozprawy przesłuchiwani będą świadkowie – członkowie Stowarzyszenia LSO; o zarzutach przeciwko członkom zarządu można przeczytać np. tutaj i tutaj.