13 kwietnia 2021 r. o g. 9.00

Dnia 13 kwietnia 2021 r. o g. 9.00 w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie przy ul. Krasińskich 2/4/6 w sali B odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia łódzkiego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego od postanowienia Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym z dnia 20 listopada 2019 r. (PK I SD 11.2019) o umorzeniu postępowania przeciwko prokuratorowi Krzysztofowi Parchimowiczowi, byłemu prezesowi zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, obwinionemu o uchybienie godności urzędu prokuratora, tj. czynu z art. 137 § 1 Prawa o prokuraturze w związku z podjęciem decyzji o publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia komunikatu pod tytułem „Stanowisko w sprawie instrumentalnego podejmowania śledztw”, zawierającego krytykę działania podjętego przez prokuratora Prokuratury Krajowej Tomasza Janeczka, pełniącego funkcję Prokuratora Regionalnego w Katowicach; w komunikacie na stronie internetowej jednostki wskazał on bowiem z imienia i nazwiska sędziego, którego dotyczyć miało wszczęte w prokuraturze śledztwo.