15 kwietnia 2021 r. g. 10.30

Dnia 15 kwietnia 2021 r. o g. 10.30 w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie przy ul. Krasińskich 2/4/6 w sali B na skutek złożonego przez rzecznika dyscyplinarnego odwołania od wyroku uniewinniającego odbędzie się rozprawa przeciwko prokuratorowi Krzysztofowi Parchimowiczowi, byłemu prezesowi zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, obwinionemu o rażące i oczywiste naruszenie prawa (przekroczenie terminu 30 dni na wszczęcie lub odmowę wszczęcia postępowania.