List otwarty do Ministra Sprawiedliwości – apel o pomoc dla uchodźców ukraińskich, w szczególności rodzin sędziów i prokuratorów

Warszawa, dnia 27 lutego 2022 roku

Pan Zbigniew Ziobro

Panie Ministrze Sprawiedliwości, Prokuratorze Generalny!

Wojna jest najstraszniejszą rzeczą, która zdarza się w świecie. Dziś dotyka ona naszych sąsiadów – społeczeństwo Ukrainy. Rodziny naszych Koleżanek i Kolegów – prawników, w szczególności sędziów i prokuratorów ukraińskich uciekają przed pożogą, szukając schronienia w naszym kraju. Naszym obowiązkiem jest im pomóc.

Pan jako Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny jest dysponentem majątku w postaci bazy lokalowej, która w tym tragicznym czasie może być wykorzystana do zapewnienia schronienia rodzinom ukraińskich sędziów i prokuratorów.

Wielu spośród nas samodzielnie ofiaruje pomoc uchodźcom z Ukrainy, więc tym bardziej powinien uczynić to resort sprawiedliwości.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, w imieniu członów stowarzyszenia, apeluje do Pana o podjęcie decyzji o udostępnieniu na cele mieszkaniowe dla rodzin uchodźców ukraińskich, w szczególności sędziów i prokuratorów niewykorzystanych aktualnie pokoi gościnnych w sądach i prokuraturach na terenie kraju, a także hotelu dla aplikantów wykorzystywanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Prośba ta dotyczy także ośrodków szkoleniowych, znajdujących się w dyspozycji Pana resortu. Ludzie uciekający przed wojną zostawiają w swojej ojczyźnie dorobek całego życia i jedynym ich dobytkiem jest walizka z rzeczami osobistymi, z którą zjawiają się na granicy RP, prosząc o pomoc i schronienie.

Kierując się wartościami humanitarnymi i zawodową solidarnością, wzywamy Pana do udostępnienia zasobów lokalowych, pozostających w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości na potrzeby uchodźców.

Zarząd LSO