Aktualności LSO

Gratulacje dla Pani prok. Ewy Wrzosek!

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance, Pani prok. Ewie Wrzosek, która została laureatką XIV edycji nagrody im. Edwarda Wende. Nagroda ta jest przyznawana osobom, które wyróżniają się na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej oraz promocji idei […]

Aktualności LSO

APEL PROKURATORÓW RP z dnia 26 lipca 2021 roku

My niżej podpisani prokuratorzy RP podpisujemy się pod apelem sędziów okręgu olsztyńskiego wspieranych przez sędziów z innych okręgów i wzywamy wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca […]

Aktualności LSO

Memorandum w sprawie prawa obywatela do sądu

Warszawa, 7 lipca 2021r. My obywatelki i obywatele wykonujący prawnicze zawody zaufania publicznego stanowczoprzypominamy, że Konstytucja RP i traktaty europejskie stanowią, że każdy ma prawo do sprawiedliwego ijawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, […]

Informacje prasowe

Raport Inicjatywy Wolne Sądy pt. „2000 dni bezprawia”

24 czerwca 2021 r. Inicjatywa „Wolne Sądy” opublikowała raport „2000 dni bezprawia” – dokument pokazujący krok po kroku, w jaki sposób władza polityczna doprowadziła do destrukcji państwa prawa. LINK DO POBRANIA RAPORTU Podczas konferencji przed […]