Aktualności LSO

APEL PROKURATORÓW RP z dnia 26 lipca 2021 roku

My niżej podpisani prokuratorzy RP podpisujemy się pod apelem sędziów okręgu olsztyńskiego wspieranych przez sędziów z innych okręgów i wzywamy wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca […]

Aktualności LSO

Memorandum w sprawie prawa obywatela do sądu

Warszawa, 7 lipca 2021r. My obywatelki i obywatele wykonujący prawnicze zawody zaufania publicznego stanowczoprzypominamy, że Konstytucja RP i traktaty europejskie stanowią, że każdy ma prawo do sprawiedliwego ijawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, […]