Aktualności LSO

Sprawozdanie z posiedzenia połączonego składu Komisji Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z dnia 3 marca 2020 roku oraz wysłuchania publicznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i niektórych innych ustaw z dnia 5 marca 2020 roku

Stowarzyszenie Lex Super Omnia z dużym entuzjazmem odbiera inicjatywę legislacyjną Senatu RP dotyczącą prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i niektórych innych ustaw (druk nr 50). Projekt ten zawiera wiele […]

Legislacja

Prace legislacyjne – prace nad nową redakcją art. 209 kk.

Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy Kodeks karny w zakresie czynu zabronionego stypizowanego w art. 209 kk. Projektowane zmiany inaczej niż dotychczas konstruują odpowiedzialność w tym zakresie. Przede wszystkim penalizuje się uchylanie od wykonania obowiązku […]