Legislacja

Prace legislacyjne – prace nad nową redakcją art. 209 kk.

Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy Kodeks karny w zakresie czynu zabronionego stypizowanego w art. 209 kk. Projektowane zmiany inaczej niż dotychczas konstruują odpowiedzialność w tym zakresie. Przede wszystkim penalizuje się uchylanie od wykonania obowiązku […]

Legislacja

Nowy dział „Legislacja”

Uruchamiamy nową zakładkę o nazwie LEGISLACJA. Naszym zamysłem jest bieżące prezentowanie zmian legislacyjnych zachodzących w przepisach z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego, ustroju prokuratury, a także innych dziedzin prawa, które są wykorzystywane w naszej […]