nie pokazuj na głównej

15 kwietnia 2021 r. g. 10.30

Dnia 15 kwietnia 2021 r. o g. 10.30 w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie przy ul. Krasińskich 2/4/6 w sali B na skutek złożonego przez rzecznika dyscyplinarnego odwołania od wyroku uniewinniającego odbędzie się rozprawa przeciwko […]

nie pokazuj na głównej

13 kwietnia 2021 r. o g. 9.00

Dnia 13 kwietnia 2021 r. o g. 9.00 w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie przy ul. Krasińskich 2/4/6 w sali B odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia łódzkiego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego od postanowienia Sądu […]

nie pokazuj na głównej

29 marca 2021 r. g. 9.30

Dnia 29 marca 2021 r. o g. 9.30 przed Sądem Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym w Prokuraturze Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie odbędzie się rozprawa przeciwko prokuratorowi Krzysztofowi Parchimowiczowi, byłemu prezesowi zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów […]

nie pokazuj na głównej

23 września 2020 r. godz. 11.00

23 września 2020 r. o godz. 11.00 przed Sądem Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym odbędzie się rozprawa przeciwko prokurator Katarzynie Gembalczyk, członkini zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, obwinionej o uchybienie godności urzędu prokuratora poprzez opublikowanie […]

nie pokazuj na głównej

9 lipca 2020 r. godz. 12.00

9 lipca 2020 roku o godz. 12.00 przed „Izbą Dyscyplinarną” w siedzibie Sądu Najwyższego rozpoznawane będzie zażalenie Prokuratora Okręgowego w Radomiu na uchwałę Sądu Dyscyplinarnego o odmowie uchylenia immunitetu prokuratorowi Józefowi Gackowi w związku z […]

nie pokazuj na głównej

30 stycznia 2020 r. godz. 11.00

30.01.2020 r. godz. 11.00; posiedzenie przed sądem dyscyplinarnym dla prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym PK I SD 80.2019 – w sprawie wymierzenia przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie prok. Ewie Wrzosek kary porządkowej upomnienia za naruszenie terminu […]

nie pokazuj na głównej

17 lutego 2020 r. godz. 11.00

17 lutego 2020 r. godz. 11.00. Sąd dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym;posiedzenie w sprawie prok. Wojciecha Sadrakuły, prokuratora Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku w przedmiocie odwołania od kary upomnienia wymierzonej przez Prokuratora Krajowego za uchybienie godności urzędu prokuratora poprzez […]