Raporty LSO

Sprostowanie

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia informuje, że w Raporcie „Prokuratura w pandemii czy  pandemia w prokuraturze” w rozdziale IV Nagrody, na stronach 54-55 omyłkowo wskazano, że Pani prokurator Anna Gomulska „od 2017 r.  prokurator Prokuratury […]