Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Lex Super Omnia:

24 1140 2004 0000 3202 7667 1284.

Zgodnie z uchwałą nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 2 października 2021 r. w przedmiocie podwyższenia składki członkowskiej wysokość rocznej składki członkowskiej ustalona została na kwotę 300 zł.