Zarząd powołany dnia 27 maja 2017 r. na kadencję 2017 – 2021:

 1. prok. Krzysztof Parchimowicz, prezes zarządu
 2. prok. Katarzyna Kwiatkowska, wiceprezes do spraw organizacyjnych,
 3. prok. Dariusz Korneluk, wiceprezes do spraw finansowych,
 4. prok. Jacek Bilewicz,
 5. prok. Katarzyna Gembalczyk,
 6. prok. Andrzej Kaucz,
 7. prok. Michał Mistygacz,
 8. prok. Jarosław Onyszczuk,
 9. prok. Iwona Palka,
 10. prok. Paweł Pik.

Komisja rewizyjna powołana dnia 27 maja 2017 r. na kadencję 2017 – 2021:

 1. prok. Małgorzata Adamajtys,
 2. prok. Joanna Garus,
 3. prok. Maciej Prabucki.