Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”

siedziba: 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49

numer KRS   0000660370
NIP                 5242820206
REGON         36642807100000

Numer rachunku bankowego  24 1140 2004 0000 3202 7667 1284

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” zostało powołane dnia 4 stycznia 2017 roku.

Inicjatywa powołania niezależnego stowarzyszenia prokuratorów narodziła się wiosną 2016 roku i wówczas podjęta została pierwsza próba powołania Stowarzyszenia, które za podstawowy cel stawia sobie doprowadzenie do tego, aby prokuratura stała się organem konstytucyjnym. Wówczas 50 członków – założycieli z całej Polski powołało Stowarzyszenie, które jednak nie uzyskało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Inicjatywą prokuratorów zainteresował się Prokurator Okręgowy w Warszawie, który zażądał od Sądu kopii dokumentów założycielskich Stowarzyszenia i listy członków założycieli. Niepowodzeniem zakończyła się również druga próba, podjęta przez 20 członków – założycieli latem 2016 roku. Również wówczas dokumenty założycielskie zostały skopiowane i przesłane Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie.

I wreszcie 4 stycznia 2017 roku 10 członków – założycieli skutecznie powołało Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” i dokonało pierwszego wyboru władz Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu został prokurator Krzysztof Parchimowicz. W skład zarządu weszli ponadto prokurator Dariusz Korneluk i prokurator Katarzyna Gembalczyk. W skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali prokurator Andrzej Janecki, prokurator Magdalena Wiśniewska i prokurator Ireneusz Szeląg.

Dnia 27 stycznia 2017 roku Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000660370.

Dnia 27 maja 2017 roku odbyło się pierwsze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które dokonało wyboru nowych władz na kadencję 2017 – 2021. Prezesem zarządu ponownie wybrany został prokurator Krzysztof Parchimowicz. Wiceprezesami są prokuratorzy Katarzyna Kwiatkowska i Dariusz Korneluk. Komisję rewizyjną tworzą prokuratorzy Ewa Wrzosek, Joanna Garus i Maciej Prabucki.

Aktualny skład organów Stowarzyszenia można znaleźć w zakładce Władze Stowarzyszenia.