O nas

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” zostało powołane dnia 4 stycznia 2017 roku.

Inicjatywa powołania niezależnego stowarzyszenia prokuratorów narodziła się wiosną 2016 roku i wówczas podjęta została pierwsza próba powołania Stowarzyszenia, które za podstawowy cel stawia sobie doprowadzenie do tego, aby prokuratura stała się organem konstytucyjnym. Wówczas 50 członków – założycieli z całej Polski powołało Stowarzyszenie, które jednak nie uzyskało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Inicjatywą prokuratorów zainteresował się Prokurator Okręgowy w Warszawie, który zażądał od Sądu kopii dokumentów założycielskich Stowarzyszenia i listy członków założycieli. Niepowodzeniem zakończyła się również druga próba, podjęta przez 20 członków – założycieli latem 2016 roku. Również wówczas dokumenty założycielskie zostały skopiowane i przesłane Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie.

I wreszcie 4 stycznia 2017 roku 10 członków – założycieli skutecznie powołało Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” i dokonało pierwszego wyboru władz Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu został prokurator Krzysztof Parchimowicz. W skład zarządu weszli ponadto prokurator Dariusz Korneluk i prokurator Katarzyna Gembalczyk. W skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali prokurator Andrzej Janecki, prokurator Magdalena Wiśniewska i prokurator Ireneusz Szeląg.

Dnia 27 stycznia 2017 roku Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” zostało wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000660370.

Władze stowarzyszenia

Władze stowarzyszenia Lex Super Omnia
Zarząd powołany w dn. 15 czerwca 2024 r. na kadencję 2024 – 2028:

Zarząd powołany dn. 15 czerwca 2024 r.
 na kadencję 2024 – 2028:

 • prok. Robert Kmieciak – prezes zarządu
 • prok. Małgorzata Ceregra-Dmoch – wiceprezes do spraw organizacyjnych
 • prok. Karolina Staros  – wiceprezes do spraw finansowych
 • prok. Aleksandra Malinowska-Bizon
 • prok. Andrzej Grygoruk
 • prok. Bolesław Laszczak
 • prok. Maciej Płeszka
 • prok. Michał Przybycień
 • prok. Marcin Skowronek
 • prok. Milena Tabor

Komisja rewizyjna powołana 
na kadencję 2021 – 2025:

 • prok. Joanna Garus
 • prok. Małgorzata Szeroczyńska
 • prok. Robert Wypych
Zarząd kadencji 2021 – 2024:

Zarząd powołany dn. 2 października 2021 r.
na kadencję 2021 – 2025:

 • prok. Mariusz Krasoń – wiceprezes do spraw organizacyjnych, pełniący obowiązki prezesa zarządu (w związku z rezygnacją prok. Katarzyny Kwiatkowskiej)
 • prok. Robert Kmieciak  – pełniący obowiązki wiceprezesa do spraw finansowych (w związku z rezygnacją prok. Dariusza Korneluka)
 • prok. Aleksandra Antoniak-Drożdż
 • prok. Jacek Bilewicz
 • prok. Katarzyna Gembalczyk
 • prok. Paweł Pik
 • prok. Alfred Staszak
 • prok. Piotr Wójtowicz

Komisja rewizyjna powołana dn. 2 października 2021 r. 
na kadencję 2021 – 2025:

 • prok. Joanna Garus
 • prok. Małgorzata Szeroczyńska
 • prok. Robert Wypych
Zarząd kadencji 2017 – 2021:

Zarząd kadencji 2017 – 2021:

 • prok. Krzysztof Parchimowicz – prezes zarządu
 • prok. Katarzyna Kwiatkowska – wiceprezes do spraw organizacyjnych
 • prok. Dariusz Korneluk – wiceprezes do spraw finansowych
 • prok. Jacek Bilewicz
 • prok. Katarzyna Gembalczyk
 • prok. Andrzej Kaucz / prok. Mariusz Krasoń
 • prok. Michał Mistygacz,
 • prok. Jarosław Onyszczuk
 • prok. Iwona Palka
 • prok. Paweł Pik

Komisja rewizyjna kadencji 2017 – 2021:

 • prok. Joanna Garus
 • prok. Maciej Prabucki
 • prok. Ewa Wrzosek

Dołącz do stowarzyszenia

Warunki dołączenia do stowarzyszenia Lex Super Omnia

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Prokuratorów,,Lex super omnia” może być asesor prokuratorski, prokurator powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, a także prokurator Instytutu Pamięci Narodowej oraz prokurator w stanie spoczynku.

Warunkiem nabycia członkostwa jest złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia.

Ponadto zgodnie z uchwałą o zmianie statutu Stowarzyszenia, podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków dnia 23 listopada 2019 roku, kandydat składa powyższą deklarację wraz z pisemną rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne Lex Super Omnia

Numer rachunku bankowego i składka

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Lex Super Omnia:

24 1140 2004 0000 3202 7667 1284.

Zgodnie z uchwałą nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 2 października 2021 r. w przedmiocie podwyższenia składki członkowskiej wysokość rocznej składki członkowskiej ustalona została na kwotę 300 zł.