Aktualności LSO

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie kwestionowania niezawisłości i dyskredytowania sądu przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego

Warszawa, 18 lipca 2023 r. Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wyraża kategoryczny sprzeciw wobec manipulowania przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego opinią publiczną i przedstawiania nierzetelnych informacji o okolicznościach, które doprowadziły do skazania przez […]

Aktualności LSO

Opinia Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 1039)

Warszawa, dnia 13 lipca 2023 r. Przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy obecnie tytułowany jako Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz […]