KONFERENCJA NAUKOWA „OBLICZA PROCESU KARNEGO – NIEOCZYWISTE ODPOWIEDZI NA OCZYWISTE PYTANIA”

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Oblicza procesu karnego – nieoczywiste odpowiedzi na oczywiste pytania”, organizowaną przez Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia i Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 23-24 maja 2024 roku.

Celem konferencji jest podjęcie debaty nad aktualnym modelem procesu karnego, jego superlatywami i słabymi stronami oraz poszukiwanie optymalnych, choć czasem nieoczywistych rozwiązań.

Poruszane będą zagadnienia stanowiące bolączkę zarówno praktyków jak i naukowców, podważane będą oczywistości i proponowane rozwiązania nietuzinkowe.

Konferencja, w zamyśle organizatorów, ma być wyjściem poza ramy standardowego modelu tego typu wydarzeń. W ciągu dwóch dni zaprezentowanych będzie zaledwie osiem referatów, jednak problematyka w nich poruszana jest na tyle doniosła, że wymaga pogłębionej refleksji i dyskusji, stąd prezentacje stanowić będą jedynie punkt wyjścia, zalążek nakreślający kontrowersyjny problem bądź jego rozwiązanie, a główny punkt ciężkości wydarzenia przeniesiony będzie na dynamiczną dyskusję uczestników.

W ocenie organizatorów taki model pozwoli na wyrażenie swoich opinii przez wszystkich, nie tylko prelegentów, zmotywuje do gorących debat i aktywizacji również uczestników „biernych”, którzy będą mogli wziąć udział w czterech różnych podgrupach warsztatowych, moderowanych przez znakomitych znawców tematu.

Grupy warsztatowe będą cyklicznie zmieniały swoje składy osobowe, dzięki czemu każdy uczestnik znajdzie zagadnienia dla siebie, z jednoczesną możliwością rozwoju na wielu płaszczyznach.

Na wydarzenie zostali zaproszeni najznamienitsi przedstawiciele praktyki oraz nauki, zatem nie ma wątpliwości co do najwyższego poziomu dyskusji warsztatowych.

Link do formularza zapisów będzie dostępny od dnia 22 kwietnia na naszej stronie internetowej oraz na Facebook #LSO


Program konferencji:

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.