Legislacja

Bierzemy aktywny udział w procesie tworzenia prawa dotyczącego praw i wolności obywateli oraz funkcjonowania prokuratury i wymiaru sprawiedliwości.

Warszawa, dnia 13 lipca 2023 r. Przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy obecnie tytułowany jako Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz […]

13 lip 2023
652
35 min

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia z niepokojem przyjęło fakt uchwalenia przez Sejm RP w dniu 14 kwietnia 2023 r. projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w […]

19 kwi 2023
486
13 min

Po zapoznaniu się z projektowanymi przepisami ustawy o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., w sposób naturalny rodzi się pytanie […]

12 gru 2022
468
6 min

Stowarzyszenie Lex Super Omnia z dużym entuzjazmem odbiera inicjatywę legislacyjną Senatu RP dotyczącą prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i niektórych innych ustaw (druk nr 50). Projekt ten zawiera wiele […]

10 mar 2020
103
16 min

Opinia Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, przekazana do Rządowego Centrum Legislacji dnia 25 października 2017 roku. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny  został przekazany […]

25 paź 2017
162
8 min