Komitet Obrony Sprawiedliwości

#Wolna Prokuratura

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia 

Stowarzyszenie Sędziów Themis

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów MEDEL

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Fundacja Batorego

INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa

Archiwum Osiatyńskiego

Monitor Konstytucyjny

MEDEL – Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji