STANOWISKO ZARZĄDU LSO w sprawie polecenia Prokuratora Krajowego

Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w przedmiocie polecenia Prokuratora Krajowego wydanego w trybie art. 7 ustawy Prawo o prokuraturze 

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia z uwagą zapoznało się z treścią komunikatu Prokuratury Krajowej z dnia 12 czerwca 2024 roku o zastosowaniu przez Prokuratora Krajowego instytucji opisanej w art. 7 ustawy Prawo o prokuraturze, polegającej na wydaniu prokuratorowi polecenia uchylenia, zastosowanego wcześniej przez sąd, tymczasowego aresztowania, w konkretnej sprawie.

Pragniemy zauważyć, że polecenie to zostało wydane zgodnie z prawem, w oparciu o przepisy obowiązującej od 2016 roku ustawy Prawo o prokuraturze, jednakże przepisy te są  od wejścia w życie tej ustawy konsekwentnie krytykowane przez Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, jako naruszające niezależność prokuratorów. 

Z tych względów, projekt nowej ustawy o prokuraturze proponowany przez Lex Super Omnia w ogóle nie przewiduje możliwości wydawania prokuratorom poleceń, co do treści czynności procesowej, tak aby wyeliminować możliwość jakiegokolwiek wpływu na decyzje procesowe prokuratora. 

Nowa  prokuratura musi być zbudowana na fundamencie niezależności prokuratorów. Tylko niezależny prokurator jest gwarantem rzetelnego procesu. 

Dlatego też, wydanie przez Prokuratora Krajowego wspomnianego polecenia w trybie art. 7 ustawy Prawo o prokuraturze, mimo że w przeciwieństwie do praktyk poprzedniego kierownictwa Prokuratury miało charakter transparentny, budzi nasz uzasadniony niepokój. 

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów

Lex Super Omnia

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.