Legislacja

Bierzemy aktywny udział w procesie tworzenia prawa dotyczącego praw i wolności obywateli oraz funkcjonowania prokuratury i wymiaru sprawiedliwości.

Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy Kodeks karny w zakresie czynu zabronionego stypizowanego w art. 209 kk. Projektowane zmiany inaczej niż dotychczas konstruują odpowiedzialność w tym zakresie. Przede wszystkim penalizuje się uchylanie od wykonania obowiązku […]

13 mar 2017
135
2 min

Uruchamiamy nową zakładkę o nazwie LEGISLACJA. Naszym zamysłem jest bieżące prezentowanie zmian legislacyjnych zachodzących w przepisach z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego, ustroju prokuratury, a także innych dziedzin prawa, które są wykorzystywane w naszej […]

13 mar 2017
103
1 min