Sprawozdanie z działalności zespołu edukacyjnego Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia za okres od września 2022 r. do grudnia 2022 r.

Po wakacyjnej przerwie członkowie zespołu edukacyjnego Lex Super Omnia wrócili do realizacji zaplanowanych projektów, zadań oraz zajęć i spotkań edukacyjnych. Nie oznacza to jednak, że w wakacje nie pracowaliśmy. Członkowie naszego zespołu edukacyjnego w okresie od czerwca do września 2022 r. pracowali nad opracowaniem i wydaniem drugiego poradnika dla obywateli. Publikacja zatytułowana ,,Poznaj niezależnego prokuratora” trafiła już jesienią do naszych słuchaczy i uczestników prelekcji oraz wykładów. Realizacja tego projektu bardzo nas cieszy, tym bardziej, że jest odpowiedzią na zgłaszane przez naszych sympatyków potrzeby pokazania zawodu prokuratora od przysłowiowej ,,kuchni”.

Nasze edukacyjne działania rozpoczęliśmy już we wrześniu, albowiem wraz z zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem Sędziów Iustitia oraz pracownikami naukowymi WPiA UMCS w Lublinie byliśmy współorganizatorami wydarzenia „Równi wobec prawa”, które odbyło się w Biłgoraju. Z kolei 19 września 2022 r. nasi przedstawiciele wzięli udział w Festiwalu Nauki Warszawa – „Współcześni włamywacze – tak się kradnie (nie tylko) w Warszawie”, który to projekt współorganizowany był przez Lex Super Omnia razem z Stowarzyszeniem Iustitia. Dnia 1 października 2022 r. również z sędziami Stowarzyszenia Iustitia współorganizowaliśmy wydarzenie edukacyjne w Łęcznej na temat różnych form i aspektów przemocy oraz praw osób dotkniętych przemocą.

Już we wrześniu powróciliśmy z naszym projektem dedykowanym seniorom ,,Seniorzy i Prokuratorzy”, który zainaugurowaliśmy wykładem na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bytomiu. W okresie od września do grudnia 2022 r. spotkaliśmy się również z naszymi słuchaczami UTW w Izabelinie, Łomiankach, Warszawie, Biłgoraju, Hajnówce.     

Ponad dwuletnia działalność edukacyjna z młodzieżą akademicką zaowocowała zaproszeniem przedstawicieli Lex Super Omnia na inaugurację roku akademickiego 2022/2023 przezprzedstawicieli władz takich uczelni jak Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Byliśmy zaszczyceni mogąc wziąć udział w tak wyjątkowych dla społeczności akademickiej chwilach, a życząc studentom samych sukcesów w nauce mieliśmy okazję zapewnić, że pozostajemy w pełnej gotowości, aby uczestniczyć poprzez realizację naszych projektów edukacyjnych w poszerzaniu ich wiedzy i zainteresowań.

W odpowiedzi na zgłaszane przez uczelnie wyższe zapotrzebowanie w okresie od listopada do grudnia 2022 r. zrealizowaliśmy szereg wykładów i prelekcji tematycznych. W wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu nasi prokuratorzy wygłosili następujące wykłady: „Metody wykrywania kłamstwa i emocji”, „Kryptowaluty – aspekty prawne, regulacje oraz przedmiot przestępstwa” oraz „Fałszerstwa dzieł sztuki”. Ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawialiśmy na tematy: ,,Samobójstwo a zbrodnia upozorowana”, „Profilowanie psychologiczne w pracy prokuratora” oraz „Ochrona zwierząt na gruncie prawa karnego. Przepisy a rzeczywistość”. Na zaproszenie Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie prokuratorzy z Lex Super Omnia przedstawili prelekcje pt. „Wrażliwość a skuteczność – praktyka ścigania sprawców przestępstw seksualnych w świetle ochrony praw ofiary i prawa do obrony”, „Oko w oko z łowcą hejterów. Jak się obraża słowem, gestem i obrazem” oraz „Samobójstwo a zbrodnia upozorowana”. Z kolei studenci Uniwersytetu Gdańskiego mogli wysłuchać wykładów na tematy: „Świadek koronny w praktyce”, „Przemoc domowa. Przestępstwa z nienawiści” oraz „Oko w oko z łowcą hejterów. Jak się obraża słowem, gestem i obrazem”.

Przedstawiciele zespołu edukacyjnego Lex Super Omnia otrzymują również zaproszenia do udziału w charakterze panelistów, wykładowców czy ekspertów wydarzeń o charakterze edukacyjnym lub szkoleniowym organizowanych przez inne stowarzyszenia lub organizacje społeczne i podmioty. Na zaproszenie inicjatywy Północna Grupa Edukacyjna nasza przedstawicielka wzięła w Gdańsku udział w symulacji rozprawy oraz prelekcji na temat współczesnych form oszustw. Projekt skierowany był do obywateli i cieszył się dużą popularnością wśród słuchaczy. Z kolei w dniu 8 grudnia 2022 r. członek naszego zespołu uczestniczył w panelu szkoleniowym, którego organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP Oddział Katowice. Tematem było postępowanie związane z wypadkiem przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem wypadku ze skutkiem w postaci śmierci pracownika lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Reprezentujący Lex Super Omnia prokurator przedstawił rolę prokuratora w trakcie takiego postępowania zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w trakcie samego postępowania. W panelu uczestniczyło 200 słuchaczy. Również w grudniu 2022 r. prokurator z zespołu edukacyjnego Lex Super Omnia uczestniczył jako prelegent w comiesięcznym spotkaniu prawników w ramach Spotkań w Bibliotece Prawniczej przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczyli sędziowie, adwokaci, radcowie, asystenci sądowi i prokuratorscy. Tematem prelekcji była próba odpowiedzi na pytanie ,,Czy można oszukać kasę samoobsługową – czy prawo karne nadąża za postępem technologicznym?”.

Przed zespołem edukacyjnym Lex Super Omnia kolejne wyzwania. Jednym z najbardziej wyczekiwanych przez nas projektów jest mająca odbyć się w dniach 23 i 24 marca 2023 roku w Krakowie konferencja współorganizowana przez nasze stowarzyszenie z Uniwersytetem Jagiellońskim, na którą już dzisiaj wszystkich członków LSO zapraszamy. Będziemy tam dyskutować nad przyszłym kształtem prokuratury, stąd tak bardzo liczymy na Waszą obecność i aktywność w dyskusji. Jak zawsze ponawiamy również zaproszenie do wstąpienia w szeregi zespołu edukacyjnego Lex Super Omnia.

prok. Aleksandra Antoniak-Drożdż

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.