DARIUSZ KORNELUK NOWYM PROKURATOREM KRAJOWYM

Prok. Dariusz Korneluk zastąpił prok. Jacka Bilewicza na stanowisku Prokuratora Krajowego. Jacek Bilewicz pełnił obowiązki Prokuratora Krajowego przez okres ostatnich dwóch miesięcy. Misję tę powierzył mu Premier RP w dniu 12 stycznia 2024 roku. 

To były niezwykle trudne dwa miesiące i determinacja z jaką prok. Jacek Bilewicz wykonał powierzone mu obowiązki przejdzie do historii polskiej prokuratury. 

W tym czasie udało się powołać nowych prokuratorów regionalnych i część prokuratorów okręgowych, zadośćuczynić sprawiedliwości przywracając na należne stanowiska służbowe pierwszą część prokuratorów niezasadnie zdegradowanych w 2016 roku i co najważniejsze, rozpocząć zmiany w kierunku #NowaProkuratura.

Za to wszystko, za trud i odwagę, chcemy podziękować i wyrazić wyrazy największego uznania.

W dniu 27 lutego 2024 roku Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Adam Bodnar wskazał na stanowisko Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka, który wygrał konkurs.
Prezes Rady Ministrów RP Donald Tusk powołał Dariusza Korneluka na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Gratulujemy nowo powołanemu Prokuratorowi Krajowemu.

Od dziś, przed prok. Dariuszem Kormelukiem stoi równie trudne zadanie – wprowadzenie prokuratury na drogę niezbędnych i od dawna wyczekiwanych reform. Powodzenia.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.