NOWY ZARZĄD LSO

W dniu 15 czerwca 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wybrało nowy zarząd stowarzyszenia na kadencję w latach 2024 – 2028, w osobach:

  • prok. Robert Kmieciak – prezes zarządu
  • prok. Małgorzata Ceregra-Dmoch – wiceprezes do spraw organizacyjnych
  • prok. Karolina Staros  – wiceprezes do spraw finansowych
  • prok. Aleksandra Malinowska-Bizon
  • prok. Andrzej Grygoruk
  • prok. Bolesław Laszczak
  • prok. Maciej Płeszka
  • prok. Michał Przybycień
  • prok. Marcin Skowronek
  • prok. Milena Tabor

Odchodzącemu zarządowi serdecznie dziękujemy za ogrom pracy włożonej w budowanie #NowaProkuratura.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.