PROKURATORZY NIE DADZĄ SIĘ ZASTRASZYĆ POLITYKOM  

9 lutego 2024 

Politycy Prawa i Sprawiedliwości próbują zastraszyć prokuratorów, którzy popierają reformę prokuratury w duchu odbudowy jej niezależności i odpolitycznienia . Lex Super Omnia zdecydowanie sprzeciwia się działaniom polityków – każdej opcji , które mają na celu ingerencję w rozpoczętą  reformę prokuratury w kierunku przywrócenia jej niezależności i oddzielenia od władzy politycznej.

Uchwała klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2024 r. m.in. stanowi, że klub PiS uznaje działania premiera Donalda Tuska i MS PG Adama Bodnara wobec prokuratury za „nielegalne i niewywołujące skutków prawnych”.  Dalej politycy PiS  grożą, że prokuratorzy wykonujący decyzje bądź przyjmujący funkcje od p.o. Prokuratora Krajowego Jacka Bilewicza po odzyskaniu przez PiS władzy poniosą konsekwencje karne i cywilne czyli zapłacą za to swoimi pieniędzmi albo wolnością.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia jest zdecydowanie przeciwne  stanowisku wyrażonym przez polityków w uchwale, godzącym w niezależność prokuratury jako instytucji, a także niezależność działań każdego prokuratora prowadzącego śledztwa i wykonującego obowiązki prokuratorskie  podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem.

LSO uchwałę polityków PiS uważa za niedopuszczalną i mającą na celu wywołanie „efektu mrożącego” w celu bezprawnego wpływania na rozpoczętą reformę prokuratury, a także bezprawnego wpływania na prowadzone, obecnie lub w przyszłości, śledztwa dotyczące przestępstw popełnionych przez jakichkolwiek polityków.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia podkreśla, że jakiekolwiek próby zastraszania prokuratorów i wpływania na podejmowane przez nich decyzje, w tym  także dotyczące obejmowania funkcji w prokuraturze są niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym. Stowarzyszenie zdecydowanie popiera reformę prokuratury w kierunku niezależności od władzy politycznej, czego wyrazem będzie m. in. rozdział funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Prokuratura ma być wolna od polityki i polityków traktujących ją jak własny folwark! 

Niezależna prokuratura ma być zdolna do prowadzenia postępowań i wyciągania konsekwencji wobec polityków wszystkich opcji. Nie odwrotnie!

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.