STANOWISKO ZARZĄDU Lex Super Omnia w sprawie rezygnacji Pani Prezes Katarzyny Kwiatkowskiej z funkcji prezesa zarządu

Najważniejszym celem Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia jest budowanie niezależnej prokuratury. Łączy nas idea Nowej Prokuratury, która będzie stała na straży praworządności i poszanowania praw obywatelskich. W związku z decyzją Pani Prezes Katarzyny Kwiatkowskiej o rezygnacji ze sprawowania funkcji prezesa zarządu,podyktowanej objęciem stanowiska Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Krajowej oraz udziałem w konkursie na stanowisko Prokuratora Krajowego, członkowie zarządu Stowarzyszenia składają Pani Prezes serdeczne podziękowania za ogrom pracy włożonej na rzecz krzewienia fundamentalnych wartości jakie przyświecają naszemu Stowarzyszeniu.

Zarząd nie ustanie w działaniach mających na celu doprowadzenie do uchwalenia przez Parlament przygotowanego przez nas projektu ustawy Prawo o ustroju prokuratury.
Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do czasu wyłonienia przez organy statutowe nowego prezesa, Stowarzyszenie będzie realizowało swoje zadania pod kierunkiem wiceprezesa zarządu prokuratora Mariusza Krasonia.

Wierzymy, że wspólnie możemy nadal działać na rzecz demokratycznego państwa prawnego.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.