Tekturowa prokuratura w państwie z kartonu – kolejny raport LSO

26 października 2023 r.

Stowarzyszenie Prokuratorów LEX SUPER OMNIA prezentuje kolejny, piąty już raport na temat stanu prokuratury w Polsce pt. „Tekturowa prokuratura w państwie z kartonu”.

Raport z jednej strony stanowi podsumowanie ostatnich 7 lat obowiązywania ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, z drugiej zaś przedstawia aktualne działania osób kierujących urzędem oskarżenia publicznego, skupione na trwałym „zabetonowaniu się” na zajmowanych stanowiskach funkcyjnych.

Prezentujemy w nim dane statystyczne, obrazujące stan polskiej prokuratury na tle krajów Unii Europejskiej. Okazuje się, że pomimo tego samego poziomu spraw jak w 2013 r., gwałtownie wzrosła liczba spraw niezałatwionych, oraz długotrwałych. Długotrwałość postępowań powoduje wydłużenie czasu stosowania tymczasowych aresztowań.              

Z przedstawionych w raporcie danych wynika również, że w ciągu ostatnich 10 lat o połowę spadła ilość spraw osądzonych przez sądy z udziałem prokuratora.

Opracowanie przygotowane przez LSO pokazuje jak drogą i niesprawną instytucją stała się prokuratura, która z roku na rok wydaje coraz więcej środków na wynagrodzenia i koszty zagranicznych podróży prokuratorów, w szczególności tych z Prokuratury Krajowej.

Wracamy także do tematyki nagród finansowych, przedstawiając jednocześnie nowy rodzaj „marchewki”, serwowanej przez szefów – ordery państwowe i odznaczenia branżowe przyznawane prokuratorom – działaczom związków zawodowych oraz nie wiedzieć czemu myśliwym należącym do Polskiego Związku Łowieckiego.

 W raporcie prezentujemy przykłady instrumentalnego kierowania prokuraturą przez Zbigniewa Ziobrę oraz podejmowanych manipulacji przy nowelizacjach kodeksu postępowania karnego.

Novum w porównaniu do poprzednich edycji są wyniki badań społecznych, dotyczących postrzegania prokuratury.    

Niestety 56% ankietowanych przez nas osób ocenia ją zdecydowanie negatywnie bądź raczej negatywnie. Podobny odsetek respondentów dostrzegł zagrożenia dla jej niezależności.

Nie poprzestajemy jednak na diagnozie, ale wskazujemy lekarstwo – międzynarodowe standardy działalności prokuratury i nasze propozycje na zmiany ustrojowe, stanowiące realizację rekomendacji tak Rady Europy, jaki i Komisji Europejskiej.

Nie mamy wątpliwości, że najwyższy czas na #NowaProkuratura‼️

RAPORT MOŻNA POBRAĆ POD TYM LINKIEM.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.