Podziękowania od Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Członkom naszego Stowarzyszenia za okazane zaufanie i wybór nas na reprezentantów.

To ogromny zaszczyt i jednocześnie wielka odpowiedzialność, którą z pełnym zaangażowaniem przyjmujemy. Wasze wsparcie oraz aktywny udział w życiu Stowarzyszenia są dla nas nieocenionym źródłem inspiracji i motywacji do dalszej pracy na rzecz obrony wartości, które wspólnie wyznajemy.

Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki naszej wspólnej determinacji i współpracy, będziemy w stanie skutecznie działać na rzecz wzmacniania niezależności prokuratorów oraz ochrony praworządności w Polsce. Liczymy na Wasze dalsze wsparcie, pomysły oraz zaangażowanie w realizację celów Stowarzyszenia.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka za jego uczestnictwo w Walnym Zebraniu naszego Stowarzyszenia oraz za wartościową dyskusję, którą przeprowadził z Członkami „Lex Super Omnia”. Jego obecność była dla nas niezwykle ważna i budująca, tym bardziej że Pan Prokurator Krajowy jest pierwszym Prokuratorem Krajowym, który wziął udział w Walnym Zebraniu naszego Stowarzyszenia. Doceniamy jego zaangażowanie i otwartość na dialog, które są niezmiernie istotne dla naszej wspólnoty zawodowej.

Przez ostatnie blisko 8 lat ustępujący i poprzedni zarząd  budowały markę LSO wykonując wręcz tytaniczną pracę  medialną,  edukacyjną,  legislacyjną, recenzencką, jak również na arenie współpracy międzynarodowej. Marka LSO rozpoznawalna w Polsce i Europie  dalej winna być marką premium, wyznacznikiem najwyższej jakości – wiedzy,  doświadczenia, racjonalizmu, otwartości i nowoczesności. 

Dzięki  dotychczasowej działalności edukacyjnej Stowarzyszenie jest rozpoznawalne wśród  młodzieży licealnej, studentów, ale i seniorów. 

Organizowane przez nasze Stowarzyszenie konferencje naukowe oraz praca naszych Członków w komisjach legislacyjnych pozwoliły nam na przeniknięcie do świadomości środowisk akademickich, z którymi współpracujemy.

Dzięki aktywnej działalności w ramach Stowarzyszenia MEDEL, głos LSO słyszalny był na forum międzynarodowym.

Członkowie Stowarzyszenia zaczęli brać udział w debacie publicznej,  są pytani w mediach o stanowisko, występują jako eksperci.

Tych wartości nie wolno zaprzepaścić. 

Praworządność powoli wchodzi na właściwe tory, ale w kwestii niezależności prokuratury wiele jest jeszcze do zrobienia, m.in:

– oczyszczenie środowiska prokuratorskiego z prokuratorów,  którzy sprzeniewierzyli się rocie przysięgi,

– przywrócenie niezależności Prokuratora i stworzenie silnego korpusu Niezależnych, kompetentnych prokuratorów niepoddających się politycznym naciskom politycznym,

– udział w pracach legislacyjnych

– dalsza działalność edukacyjna.

Ponadto Stowarzyszenie zgodnie z założeniami statutowymi winno w dalszym ciągu obserwować  działania Prokuratury Krajowej i je oceniać. Konstruktywnie krytykować,  jeśli będzie taka konieczność i wskazywać oczekiwany kierunek zmian.

Po 8 latach ciężkiej pracy nie wolno spocząć na laurach. Otwiera się nowy rozdział, czekają  kolejne  wyzwania.

Nas wszystkich – zarząd i Członków Stowarzyszenia, jeśli chcemy, by prokuratura była  praworządną, niezależną i samorządną instytucją.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów

„Lex Super Omnia”

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.