Sprawozdanie z działalności grupy edukacyjnej Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w okresie od października do grudnia 2021 r.

Po wakacyjnej przewie nasz zespół edukacyjny wrócił do intensywnej pracy i realizacji flagowych programów edukacyjnych Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Październik, listopad i grudzień upłynął nam bardzo pracowicie. Realizowaliśmy nie tylko nasze wykłady i prelekcje, ale wzięliśmy udział jako goście w projektach innych stowarzyszeń oraz uczelni wyższych z czego jesteśmy bardzo dumni. Pracowaliśmy też intensywnie nad przygotowaniem nowych projektów edukacyjnych, których szczegóły dopinamy właśnie na przysłowiowy ostatni guzik i o których już wkrótce Was poinformujemy.

Szczególnie cieszy nas udział w przedsięwzięciu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie adwokackie Defensor Iuris. Audycja „Porozmawiajmy o procesie karnym”, którą od października 2021 roku prowadzi adwokatka Anna Kątnik-Mania cieszy się niesłabnącą popularnością w mediach społecznościowych. Podczas comiesięcznych spotkań prowadzone są rozmowy z udziałem adwokatów, prokuratorów i sędziów na temat procesu karnego, zwłaszcza w kontekście bieżących problemów wynikających z praktyki każdego z wskazanych zawodów. To fantastyczna okazja, aby poznać punkt widzenia przedstawicieli trzech różnych zawodów prawniczych na zagadnienia prawa karnego procesowego. W gorących dyskusjach ścierają się różne poglądy i oceny komentowanych przepisów po to, aby w konkluzji tworzyć koncepcje nowych rozwiązań i uregulowań, które mogłyby z powodzeniem służyć za materiał do dalszych prac legislacyjnych. Jesteśmy zachwyceni pomysłem, formułą i efektami tego niezwykłego projektu, a nadto cieszymy się, że Lex Super Omnia może być jego częścią.

W dniu 6 grudnia 2021 roku na zaproszenie Koła Naukowego Temida Uniwersytetu Warszawskiego członek naszego zespołu edukacyjnego przeprowadził prelekcję na temat postępowania nakazowego pt. „Wyrok nakazowy. Czy faktycznie skraca postępowanie sądowe?” podczas, którego omówił ze studentami warunki wydania wyroku nakazowego, negatywne przesłanki zastosowania takiego postępowania, tryb postępowania po wydaniu wyroku i zasady złożenia sprzeciwu. Podczas prelekcji powołując się na orzecznictwo SN wskazano na najczęściej występujące błędy, które skutkowały uchyleniem prawomocnych wyroków nakazowych. Prelegent przedstawił także własne koncepcje związane z nowelizacją omawianych uregulowań.

Dnia 10 grudnia 2021 roku na zaproszenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze nasz przedstawiciel wziął udział V ogólnopolskiej konferencji naukowej „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej”. Przedmiotem konferencji, adresowanej do naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przedstawicieli organizacji pozarządowych, organów władzy i mediów oraz studentów było zjawisko tzw. hejtu. Sama konferencja pozwoliła na stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania otwartego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji i dyskryminacji. Tematem prelekcji prokuratora reprezentującego Lex Super Omnia były przestępstwa motywowane nienawiścią w praktyce prokuratorskiej.

Nasz sztandarowy już program „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” zrealizowaliśmy 1 grudnia 2021 roku i 9 grudnia 2021 roku podczas spotkań ze studentami wydziałów prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Prelekcje te cieszą się ogromnym zainteresowaniem społeczności akademickiej, dla której kontakt z praktykami stanowi ważne doświadczenie.

Dnia 7 grudnia 2021 roku odbyła się zorganizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka konferencja „Sąd nad Sądem. Zmiany wokół Sądu Najwyższego w latach 2017 – 2021”. Konferencję otworzyła prof. Małgorzata Gersdorf, była Prezes Sądu Najwyższego. Dyskusja na temat zmian legislacyjnych i ich efektów w kontekście funkcjonowania Sądu Najwyższego toczyła się w gronie przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, które reprezentowali prof. dr hab. Krzysztof Rączka sędzia SN, adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, dr hab. Piotr Bogdanowicz, prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel sędzia SN, dr hab. Marcin Szwed, sędzia SO Maciej Czajka, dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska prof. Uniwersytetu we Wrocławiu, Stanisław Trociuk zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Barbara Grabowska-Moroz oraz adw. dr Łukasz Chojnicki. Wśród uczestników panelu dotyczącego oceny czteroletniego funkcjonowania SN pod rządami nowej ustawy była również przedstawicielka Lex Super Omnia.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzięliśmy w dniu 13 grudnia 2021 roku udział w hybrydowej konferencji „Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy, czy środek represji”. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań opracowanych przez prof. dr hab. Katarzynę Dudkę z katedry Prawa Karnego UMCS w Lublinie dotyczące przeprowadzonych wśród sędziów i adwokatów ankiet na temat problematyki wzrastającej liczby tymczasowych aresztowań oraz aresztów długotrwałych. Wśród prelegentów byli dr hab. Teresa Gardocka prof. SWPS, dr hab. Dariusz Jagiełło prof. SWPS, wiceprezes stowarzyszenia Defensor Iuris adw. Anna Kątnik-Mania, SSR dr Sebastian Kowalski ze stowarzyszenia Iustitia, SSN dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek prof. KUL, dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, SSA dr hab. Sławomir Steinborn. Prokurator reprezentująca Stowarzyszenie Lex Super Omnia wygłosiła prelekcję zatytułowaną „Rzeczpospolita prokuratorska w aspekcie zmiany tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe w toku postępowania przygotowawczego”. Brawurowego i niezwykle trafnego podsumowania konferencji dokonał sędzia Jakub Kościerzyński ze Stowarzyszenia Iustitia.

Przed zespołem edukacyjnym Stowarzyszenia Lex Super Omnia zapowiada się niezwykle pracowity Nowy Rok. Od stycznia ruszamy z realizacją już zarezerwowanych przez uczelnie wyższe wykładów „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” oraz wykładów tematycznych. Przed nami również wyzwanie organizacji i przeprowadzenia nowych projektów, do których potrzebujemy zaangażowania naszych członków. Zapraszamy zatem do przyłączenia się do naszego zespołu, w którym możliwość samorealizacji poprzez aktywne uczestniczenie w edukacji prawniczej przynosi mnóstwo satysfakcji, a także dobrej energii, jaką obdarzają nas nasi słuchacze i studenci.

prok. Aleksandra Antoniak-Drożdż

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.