PRZEJAWY EROZJI SYSTEMU EGZEKWOWANIA PRAWA – raport LSO na temat ścigania przestępstw z nienawiści w praktyce polskiej prokuratury w latach 2016 – 2022

Przedstawiamy przygotowany przez członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia raport na temat ścigania przestępstw z nienawiści w praktyce polskiej prokuratury w latach 2016 – 2022. Jest to skrót informacji na temat wybranych aspektów praktyki ścigania przestępstw z nienawiści w Polsce w latach 2016-2022 – to jest w okresie, gdy funkcję Prokuratora Generalnego sprawuje Zbigniew Ziobro, a kierowana przezeń prokuratura działa w oparciu o zmiany legislacyjne wprowadzone w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy.

W raporcie opisano działania i zaniechania prowadzące do osłabienia systemowej zdolności prokuratury
do skutecznego reagowania na przestępstwa z nienawiści, przykłady pozamerytorycznie motywowanej ingerencji kierownictwa różnych szczebli prokuratury w przebieg toczących się postępowań o przestępstwa tego rodzaju, a także okoliczności świadczące o tym, że w omawianym okresie kierownictwo prokuratury w wybiórczy sposób szafowało ochroną prawną, zapewniając ją chętniej i skuteczniej tym osobom i środowiskom, których przekonania polityczne, światopogląd i profil aktywności są bliskie obozowi rządzącemu.

Omówiona w raporcie sfera ścigania od 2016 roku wpisuje się w całościowy obraz instrumentalnego traktowania postępowania karnego przez władzę polityczną i zajmuje w tym procesie ważne miejsce.
Postępowania o przestępstwa motywowane uprzedzeniami ze względu na swój szczególny przedmiot bywają traktowane jako oręż w prowadzonych przez polityków konfliktach kulturowych oraz jako narzędzie służące zdobywaniu poparcia elektoratu o skrajnych poglądach, a ze względów podmiotowych są postrzegane jako wygodny środek represjonowania przeciwników politycznych i ideowych oraz demonstrowania lojalności wobec osób i środowisk pożytecznych dla obozu rządzącego.

Przedstawione działania i zaniechania prowadzą do utraty przez organy ścigania zdolności do rzetelnego wykonywania istotnej części ich zadań, do spadku autorytetu państwa i poziomu poszanowania prawa, do wzrostu tolerancji dla stosowania w życiu społecznym bezprawnej przemocy oraz do obniżenia się poczucia bezpieczeństwa u członków grup mniejszościowych.

Naśladowcy opisanych wyżej sprawców przestępstw z nienawiści jeszcze długo będą się powoływać na – szeroko relacjonowane w mediach – decyzje procesowe zapewniające im faktyczną bezkarność, a eliminowanie negatywnych społecznych następstw zjawisk scharakteryzowanych w tym opracowaniu będzie procesem długotrwałym i kosztownym.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, do którego link znajduje się TUTAJ. ENGLISH VERSION.

Zarząd LSO

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.