Zarząd powołany na kadencję 2017 – 2021:

 1. prok. Krzysztof Parchimowicz, prezes zarządu
 2. prok. Katarzyna Kwiatkowska, wiceprezes do spraw organizacyjnych,
 3. prok. Dariusz Korneluk, wiceprezes do spraw finansowych,
 4. prok. Jacek Bilewicz,
 5. prok. Katarzyna Gembalczyk,
 6. prok. Mariusz Krasoń,
 7. prok. Michał Mistygacz,
 8. prok. Jarosław Onyszczuk,
 9. prok. Iwona Palka,
 10. prok. Paweł Pik.

Komisja rewizyjna powołana na kadencję 2017 – 2021:

 1. prok. Joanna Garus,
 2. prok. Maciej Prabucki,
 3. prok. Ewa Wrzosek.

Obecnie wobec rezygnacji Pana prokuratora Krzysztofa Parchimowicza z pełnienia funkcji prezesa, pracami zarządu kieruje Pani prokurator Katarzyna Kwiatkowska, wiceprezes ds. organizacyjnych. Nowy prezes zarządu Stowarzyszenia wybrany zostanie podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków.