Nowe porządki w prokuraturze: zasady z szuflady

Nowe unormowanie ustroju i organizacji prokuratury nie jest nowatorskie. Stanowi raczej protezę nałożoną – metodą zaiste ortodontyczną: ząb za ząb – na schemat uchylonej ustawy o prokuraturze z 1985 r. sklejoną przeważnie z surowców wtórnych – polemizuje prokurator Beata Mik.

O etosie pracy prokuratora i kontrowersyjnych zmianach ustroju prokuratury pisze prokurator Beata Mik na stronach Rzeczpospolitej z 18 czerwca 2016 r.