Portal RMF podaje do publicznej wiadomości treść pisma zastępcy prokuratora generalnego Waldemara Puławskiego do prokuratorów wojskowych

Kontrowersyjne polecenie kierownictwa Prokuratury Generalnej skierowane do prokuratorów wydziałów wojskowych. Od teraz śledczy mają informować swoich przełożonych między innymi o spotkaniach integracyjnych czy też udziale w spotkaniach stowarzyszeń. Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, pismo takie skierował zastępca prokuratora generalnego Waldemar Puławski. Według Krzysztofa Parchimowicza, prezesa stowarzyszenia Lex Super Omnia, to kolejna odsłona walki z tym stowarzyszeniem.

Artykuł Marka Balawajdera i Krzysztofa Zasady na www.rmf24.pl.